שף רביד גלי מחנכת כיתה , מורה לאמנות הבישול ותברואה