מימון טלי

רכזת פדגוגית , מערכת ותוכניות לימודים , מזכירה.