הרשמה לתיכון הקולינארי בעיצומה!

מסלול התיכון הוא תלת שנתי "מסלול תעשייתי" י, יא, יב

בסיום הלימודים יקבלו התלמידים את התעודות הבאות:
1 .תעודת גמר 12 שנות לימוד
2 .תעודת סוג 1 בטבחות
3 .צבירת יחידות בגרות