המטבח עובר להקשב❗❗❗

פרויקט נגדי מטבח בצה“ל יצא לדרך??
בו לומדים טבחות סוג 1
טבחות סוג 3

ובשפה הצה“לית שלבים 10,12
מכללת רימונים מברכת ומצדיעה ?

 פרויקט נגדי מטבח בצה“ל
 פרויקט נגדי מטבח בצה“ל