גרינברג פני מינהל ומזכירות רפואית

מרצה בקורס מזכירות רפואיות בתחום מינהל וארגון וכן יישומיי המחשב.
עוסקת בהוראה 25 שנה, בתחום המינהל, ניהול מערכות משרדיות ויישומי המחשב. בעלת תואר ראשון במינהל, כמו כן, עוסקת ברפואה סינית.