אסרף מכלוף כשרות, תעבורה, מתמטיקה

דרגת הסמכה:
מדריך מקצועי מוסמך